6500 Baja, Petőfi S. u. 3
+36 79 521 080
bajaiszc@bajaiszc.hu

Felnőttek oktatása

Bajai Szakképzési Centrum

Felnőttek oktatása

Kedves Érdeklődő!

 

2021. februári kezdéssel a következő szakmák oktatását indítjuk felnőttek számára (megfelelő számú jelentkező esetén).
A részvétel ingyenes.
Érdeklődni az iskolák elérhetőségein lehet, jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével lehet.

 

 

Szakma azonosító száma

Ágazat/

Szakma megnevezése

Szakmai oktatás időtartalma

4 1013 23 03

Turizmus vendéglátás/

Panziós-fogadós

1,5 év

4 0416 13 02

Kereskedelem/

Kereskedelmi értékesítő

1,5 év

 

Szakma azonosító száma

Ágazat/

Szakma megnevezése

Szakmai oktatás időtartalma

5 0913 03 01

Egészségügy/

Általános Ápoló

2 év

4 0715 10 07

Gépi és CNC forgácsoló

2 év

 

 

Szakma azonosító száma

Ágazat/

Szakma megnevezése

Szakmai oktatás időtartalma

4 0723 16 03

Kreatív/

Divatszabó

Női szabó szakmairány 

Divatszabó

1,5 év

4 0732 10 03

Gépészet/

Épület- és szerkezetlakatos

1,5 év

5 0613 12 03

Informatika és távközlés/

Szoftverfejlesztő és tesztelő

1,5 év

 

 

Szakma azonosító száma

Ágazat/

Szakma megnevezése

Szakmai oktatás időtartalma

5 0411 09 01

Gazdálkodás és menedzsment 

Pénzügyi-számviteli-ügyintéző

2 év

 

 

 

 

Általános ápoló

Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Munkája során alap- és szakápolási feladatokat végez. Képes felnőtt-, csecsemő- és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • életkori sajátosságokat szem előtt tartva egyénre szabott ápolást, gondozást végez;
 • vizsgáltoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;
 • ápolói, szakápolói beavatkozásokat önállóan végez;
 • a beteg állapotváltozását észleli, speciális betegmegfigyelő eszközöket alkalmaz;
 • a betegek egészségnevelésében, elsődleges ellátásában vesz részt;
 • betegoktatást végez és ápolási diagnózisokat állít fel, ápolási folyamatot tervez.

 

Divatszabó

 

Választható szakmairány:

 • Női szabó szakmairány

A divatszabó a szín és forma divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfekcionált öltözéket állít elő.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől az értékesítésig;
 • ismeri a női ruházati termékek technológiai és műszaki előírásait és alkalmazza és alkalmazza előállításuk technológiai fogásait;
 • ismeri gyártási műveletekhez szükséges gépeket és alkalmazza azokat;
 • ellenőrzi a gépbeállításokat minőségi, technológiai és munkavédelmi szempontokból, a minőségi előírásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is, az elkészített termékeket és a saját munkáját minőségi, méret, kivitelezési szempontokból;
 • alkalmazza a digitális technológiákat;
 • együttműködik a gyártási folyamatban tevékenykedő emberekkel.

 

Épület- és szerkezetlakatos

Az épület- és szerkezetlakatos fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • munkadarabot gyárt kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal;
 • alapszerelési műveleteket végez, oldható és nemoldható kötéseket készít;
 • hegesztett kötést készít különféle technológiákkal;
 • egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készít, tudja azokat olvasni, értelmezni;
 • elkészíti, vagy megrendeli a célszerszámokat, összeállító sablonokat speciális épületlakatos munkához;
 • elvégzi a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat.

 

Gépi és CNC forgácsoló

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok;
 • a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, és rögzítő eszközöket;
 • kiválasztja és használja a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat;
 • kézi megmunkálással egyszerű alkatrészeket gyárt, alakít, javít;
 • fúrási munkákat végez;
 • alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel, marással;
 • egyszerű geometriájú alkatrészeket készít CNC vezérlésű megmunkáló gépeken;
 • forgácsoló szerszámokat készít, élez;
 • a legyártott munkadarab minőségét és megfelelősségét ellenőrzi.

 

Kereskedelmi értékesítő

 

A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kitejed továbbá az áru beszerzésére, átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • felméri a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a lehetségeskapcsolódó szolgáltatásokat;
 • kialakítja és fenntartja az üzlet polcképét;
 • kezeli és ellenőrzi az árukészletet;
 • feltölti az eladóteret áruval;
 • közreműködik az árubeszerzés folyamatában: előkészíti a megrendelést vagy megrendeli az árut;
 • az árut átveszi, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi, tárolja, kezeli, megóvja minőségét;
 • esetenként kezeli a pénztárgépet és számláz
 • kezeli a vevői panaszokat;
 • kezeli a szakterületének megfelelő gépeket, berendezéseket, eszközöket.

 

Panziós-fogadós

 

A panziós-fogadós a turizmus szereplőinek igényeit szolgálja ki, óriási felelősséggel van felruházva, hiszen rendkívül sok feladatot kell egy személyben ellátnia.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • üzemelteti a vendéglátóhelyet;
 • marketing tevékenységet végez;
 • vendégekkel, partnerekkel kapcsolatot tart;
 • konyhát üzemeltet, karbantartásokat biztosítja;
 • ügyel a vendéglátóhely környezetére;
 • logisztikai feladatokat ellát;
 • gazdálkodási és pénzügyi ügyeket intéz;
 • munkavédelmi, balesetvédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat betartja és betartatja;
 • irányítja, szervezi és értékeli a munkatársak munkáját.

 

Szoftverfejlesztő és tesztelő

 

A szoftverfejlesztő- és tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • számítógépet kezel, üzemeltet;
 • fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;
 • weboldalakat tervez és kódol;
 • webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt;
 • szoftvert tervez és fejleszt, tesztelt;
 • adatbázisokat tervez és kezel;
 • csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ.

 

Pénzügyi-számviteli-ügyintéző

A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatok lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • érti és ellátja a gazdálkodó szervezetek működését;
 • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára;
 • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
 • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
 • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
 • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.