6500 Baja, Petőfi S. u. 3
+36 79 521 080
bajaiszc@bajaiszc.hu

Állásajánlat: gazdasági ügyintéző

Állásajánlat: gazdasági ügyintéző

Bajai Szakképzési Centrum
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján pályázatot hirdet
gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű 2022. január 31-ig tartó munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Megye, 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Iratkezelési rendszerben történő iktatás, levelezés lebonyolítása, gazdálkodási területen való feladatok ellátása: könyvelő programban adat rögzítés, zárásokban való részvétel.
 • nyilvántartja az intézményt érintő bérleti szerződéseket, a szerződésben meghatározott gyakorisággal kiállítja a számlát a bérleti díjról és a kapcsolódó rezsiköltségekről
 • gondoskodik a számlák szakmai igazolásáról és azok a Centrum részére történő mihamarabbi eljuttatásáról
 • elkészíti az intézmény anyagigénylését
 • ellátja az adott intézmény gazdasági és pénzügyi feladatait utasítások alapján, illetve a hozzájuk tartozó iratkezelési feladatokat
 • összekötői feladatokat lát el az iskola és a Centrum között
 • nyilvántartja és vezeti a pénzügyi analitikákat

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, pénzügy-számvitel,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Gyakorlott szintű levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, államháztartás,
 • Költségvetési szervnél gazdálkodási területen – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget és egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolata,
 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén benyújtja a 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:

Fekete Antal igazgató telefon: +36-30/160-0011; E-mail: igazgato@dozsakalocsa.hu

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázat Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium címére (6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.) történő megküldésével.
  A borítékon kérjük feltüntetni a 76-1/2021. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.
 • Elektronikus formában az igazgato@dozsakalocsa.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiány pótolható. Más esetben a hiánypótlás lehetősége kizárt.

 

Holler Box