6500 Baja, Petőfi S. u. 3
+36 79 521 080
ügyfélszolgálat: info@bajaiszc.hu

Pályaorientáció

Pályaorientáció

https://palyaorientacio.nive.hu

A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS MINŐSÉGI ÉS TARTALMI FEJLESZTÉSE

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium együttműködésében valósul meg a 13 milliárd összköltségvetésű projekt, amelynek fő célja a szakképzés munkaerő-piaci igényekhez történő igazítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, valamint a szakmai oktatás és a képzési rendszerek minőségének javítása.
A GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-0001 azonosító számú „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt kiemelt célja, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez történő igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása, valamint a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – továbbfejlesztése is.

A szakképzés nem a középiskolában kezdődik – a sikeres szakmaoktatás alapja, hogy már az általános iskolás korosztályban is tudatosuljon az egyes szakmák szépsége, tartalma, a személyre szabott életúttervezés, de legfőképp a munka becsületének, örömének megélése. A projekt kiemelt célkitűzése, hogy a szakképzést, mint lehetséges továbbtanulási utat, és mint életpályát meghatározó formát ugyanolyan eséllyel vegye számításba a 14-19 éves korosztály, mint a szakképzést nem nyújtó gimnáziumokban történő továbbtanulást. Mélyíteni kell a szakmák iránti bizalmat, tudatosítani kell azok értékét, s azt, hogy egy-egy szakma milyen életutat eredményezhet. Kulcsfontosságú, hogy a pályaválasztásnál ne csupán a következő (tanuló)éveket vegye figyelembe a diák, hanem lássa a továbbtanulással kapcsolatos döntésének hosszútávú eredményeit, az abban rejlő lehetőségeket, s a stabil, biztos megélhetését is. E célt részben pályaorientációs rendezvények révén, részben a megfelelő szakemberek képzésével, diákmentorok bevonásával támogatja az Európai Unió által finanszírozott program.

A szakképző intézményekben folytatott sikeres szakmai képzés számos tényezőtől függ. Elengedhetetlen a megfelelő szakmai felkészültséggel, korszerű szaktudással, pedagógiai szemlélettel felvértezett oktatók megléte. Közülük 3000 pedagógusnak ad lehetőséget a projekt arra, hogy valós vállalati körülmények között ismerkedhessenek meg a legkorszerűbb technológiákkal, a vállalkozások napi elvárásaival. Így nem csak az oktatásban, hanem a vállalati kultúrára nevelésben is eredményesebbé válhatnak.

A szakképzésnek nem pusztán az ismeretátadás a célja, hanem a munkájára igényes, szakmájára büszke generáció kinevelése. Ebben legnagyobb segítséget maguk a munkáltatók, a vállalkozások nyújthatnak. Igényeiket a projekt igyekszik a képzéseibe minél jobban becsatornázni.

A képzést természetesen modern szakmai tartalommal is megtölti a projekt, a középiskolás korosztály információtechnikai tudását és fogékonyságát kihasználó digitális tananyagok formájában.

A tanárok, szakoktatók munkáját nemcsak módszertani ajánlásokkal támogatja a projekt, de a képzést szabályozó dokumentumok fejlesztésével, például a szakképzési kerettanterveket újra gondolásával is.

A szakképzés folyamatát lezáró vizsgarendszer szükség szerinti– igényekhez történő – alakítása szintén a projekt feladatai közé tartozik.

A megvalósítás keretében számos informatikai fejlesztésre kerül sor, többek között a pályakövetési rendszer fejlesztésére is, hiszen a sikeres pályakezdés éppúgy fontos, mint maga a szakképzés folyamata.

Nem elfelejtendő, hogy a szakmák tartalma folyamatosan változik, a társadalmi és gazdasági változások hatása alól nem mentes, s képesnek kell lennie az innovációk befogadására is. A változásokra nem csupán az iskolai keretek között lehetséges, hiszen a munka során számos munka tapasztaltra tehet szert egy-egy szakember. Ezen tudások elismerhetőségére, tanúsítására országos validációs rendszermodellt dolgoz ki a projekt.

A kiemelt projekt szakmai megvalósítói munkájuk során kiemelt figyelmet fordítanak a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok megismerésére és hasznosítására.

A szakmai vállalások teljesítésének sikeressége nagyban múlik a vállalatok és a szakképzésben oktatók aktív bevonásán. A GINOP-6.2.4. projekt a szakembereket tananyagfejlesztőként, pályaorientációs tanácsadóként, szakértőként minden feladatba igyekszik bevonni.

A projekt adatai

Főkedvezményezett: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
A projekt címe: A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése
Támogatás összege: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 9 440 000 000 forint, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból 3 560 000 000 forint
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2017. június 1 – 2020. október 31.

Elérhetőség

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
GINOP-6.2.4
H-1085 BUDAPEST, Kálvária tér 7.
E-mail: ginop624@nive.hu

 

Holler Box